جستجو
گروه صنعتی شیشه کاوه شنبه ، 27 بهمن ، 1397

چشم انداز منابع انسانی

KAVEH GLASS INDUSTRY GROUP

 امروزه توسعه منابع انسانی به عنوان پیش نیازی جهت دستیابی به توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی و یکی از مباحث اصلی و مورد توجه در اقصی نقاط جهان بوده و از ارکان رشد و توسعه سازمان ها و فصل جدیدی در مدیریت نیروهای انسانی می باشد.

در این راستا تحقق اهداف سازمانی، منوط به همسو بودن سیاست های پرسنلی و خط مشی سازمانی خواهد بود بویژه اینکه تلاش مستمر همه اعضای گروه، بر پایه فرهنگ و ارزش های سازمانی و اعتقاد راسخ به کار و تلاش هرچه بیشتر و اعتماد به نفس کامل همراه باشد. چشم انداز ما در بخش مدیریت منابع انسانی گروه کاوه شامل موارد ذیل خواهد بود:

 

  • فراهم نمودن فضای مناسب به منظور ایجاد انگیزه و استفاده بهینه از الگوها و مدل های مختلف برنامه ریزی منابع انسانی
  • تاکید بر امر آموزش مستمر نیروها و توسعه فرهنگ کیفیت به منظور دستیابی به اهداف سازمان
  • انجام کار تیمی و افزایش مشارکت کارکنان در فعالیت های گروهی و اجتماعی با هدف بهبود کیفیت زندگی همکاران
  • احترام به ارزش های اعضای تیم و حمایت و مباشرت افراد در تمام سطوح سازمانی
  • انتخاب همکاران اصلح، کارآمد و پویا به منظور جلوگیری از هرگونه اتلاف نیرو
  • ایجاد ارتباط موثر با سایر افراد _ مشتریان - سازمانها و نهادها به منظور بهره وری بیشتر
  • پذیرش مسئولیت برای انجام امور شخصی و سازمانی به صورتی اخلاق گرا و قانون گرا

به منظور حصول به اهداف عالی سازمانی تمام تلاش ما بر این پایه استوار است که با تکنیک های نو، طرح های جدید، بهبود بهره وری - محیط کار فعال و توجه به امر آموزش با تاکید بر شعار (ما می توانیم) زمینه ساز موفقیت روز افزون برای گروه و جامعه صنعتی کشورمان باشیم.

دسترسی سریع کمينه