جستجو
گروه صنعتی شیشه کاوه شنبه ، 27 بهمن ، 1397

گاز سازان

KAVEH GLASS INDUSTRY GROUP

 

اولين PSA توليد نيتروژن با ظرفيت Nm 3 /h1900 (نرمال متر مكعب بر ساعت) در مجموعه شيشه كاوه آغاز بکار کرد. با بكار گيري جديدترين تكنولوژي هاي روز جهاني كاوه گازسازان گاز صنعتي و گاز مايع رابا ظرفيتهاي فوق و تا 999/99 درصد خلوص توليد مي كند.

 

هيدروژن 150 اكسيژن Nm 3 /h75 نيتروژن 1900 نيتروژن مايع 72 ، در اين واحد حدود 80 نفر در دوخط جداگانه مشغول بكار هستند.

دسترسی سریع کمينه