جستجو
گروه صنعتی شیشه کاوه شنبه ، 27 بهمن ، 1397

           

اطلاعات تماس

KAVEH GLASS INDUSTRY GROUP
 
دفتر مرکزی


Tel: +98-21-84400
Fax1: +98-21-22198009
Fax2: +98-21-22198010
Email: info@kavehglass.com


صادرات


Tel: +98-21-84405
Fax: +98-21-22198002
Email: export@kavehglass.com

واحد منابع انسانی
                  

Tel: +98-21-84400
Fax: +98-21-22198009
Email: jobs@kavehglass.com

 

فروش


Tel: +98-21-84404
Fax1:+98-21-22198001
Email: Sales@kavehglass.com

 

 

 

جهت ارسال هر گونه نظر، پیشنهاد و یا انتقاد از ظریق فرم زیر با ما تماس بگیرید.

 

دسترسی سریع کمينه  

 
x