جستجو
گروه صنعتی شیشه کاوه شنبه ، 27 بهمن ، 1397
 • اطلاعات تماس
  آدرس دفتر مرکزی
      آدرس : ایران ، تهران ، انتهای اتوبان امام علی شمال ، بلوار اوشان ، خیابان شهید مژدی ،    پلاک 4 ، ساختمان کاوه
  کد پستی: 1956983111 تهران, ایران
  اینستاگرام شرکت:
  https://www.instagram.com/kaveh_glass/
 • دفتر مركزي
  تلفن : +98-21-29100, +98-21-29490
  فکس 1 : +98-21-22198009
  فکس 2 : +98-21-22198010
  ایمیل : info@kavehglass.com
  خط ویژه : +98-21-84400
 • منابع انساني
  تلفن : +98-21-84400
  فکس 1 : +98-21-22198009
  فکس 2 : +98-21-22198010
  ایمیل : jobs@kavehglass.com
 • واحد صادرات
  تلفن : +98-21-84405
  فکس 1 : +98-21-22198002
  فکس 2 : +98-21-22198003
  ایمیل : export@kavehglass.com
  خط ویژه : +98-21-84405
 • واحد فروش
  تلفن : +98-21-84404
  فکس :+98-21-22198001
  ایمیل : sales@kavehglass.com
  خط ویژه : +98-21-84404
 • دسترسی سریع کمينه