جستجو
گروه صنعتی شیشه کاوه شنبه ، 27 بهمن ، 1397

نشان ملی استاندارد ایران

 
isiri

امروزه كيفيت يكي از كليدي ترين ابزار پيشرفت صنعت جهان است كه ضمن كاهش نقاط ضعف افزايش توليد را در پي دارد. از اين رو در گروه صنعتي كاوه توانسته است در كليه سطوح كارخانجات و آزمايشگاههاي صنعتي خود موفق به كسب نشان ملي استاندارد و مديريت كيفيت شود.

در زمينه شيشه جام  هم موسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بالاترين نشانهاي استاندارد و كيفيت را به كارخانجات گروه كاوه اعطا نموده است. اين موسسه تنها نهادي است كه استانداردهاي رسمي كشور را تهيه و تاييد مي نمايد كه از نوع استانداردهاي اجباري مي باشد. از آنجايي كه استانداردهاي ايران يكي از با كيفيت ترين و دقيق ترين استانداردها مي باشد، گروه صنعتي كاوه نشان ملي استاندارد ايران را افتخاري بر سينه محصولات خود و بالاتر از هر نشان خارجي و بين المللي ديگري مي داند.

 

دسترسی سریع کمينه