جستجو
گروه صنعتی شیشه کاوه شنبه ، 27 بهمن ، 1397

شرکت شیشه First Glass

KAVEH GLASS INDUSTRY GROUP

 

کارخانه شیشه FIRST GLASS به عنوان اولین کارخانه برون مرزی گروه صنعتی شیشه کاوه در 26 کیلومتری دمشق پایتخت کشور سوریه قراردارد. این کارخانه انواع شیشه های فلوت به رنگها و ضخامت های مختلف را تولید می نماید. از دیگر تولیدات این کارخانه ، تولید انواع آینه با کیفیت بسیار بالا می باشد، حضور کشور سوریه در پیمان های اقتصادی منطقه ای با کشورهای عربی واسلامی وهمچنین نزدیک بودن این کشور. به بنادر اروپایی و وجود منابع اولیه مناسب در این کشورانگیزه احداث این کارخانه در سوریه بوده است.

دسترسی سریع کمينه